Statenweg 107

7824 CW Emmen

Telefoon: 0591-622578

Start. Zaalverhuur. Catering. Dienstverlening. Senioren. .Bestuur en Beheer.. Jubileum. Historie De Marke. Adres. Historie Angelslo. www.mccdemarke.nl

Webdesign by

Welzijngroep Sedna


Dienstverlening en activiteiten voor senioren en allochtonen.

Dienstencentrum 55+, maandag t/m vrijdag diverse activiteiten. (zie link)

Spreekuur voor allochtonen, dinsdagochtenden van 10:00 tot 11:00 uur.


Telefoon tijdens spreekuur en activiteiten: 0591-626875.

Website: www.welzijngroepsedna.nl

E-mail: algemeen@welzijngroepsedna.nlEvangelische Gemeente Emmen


Elke zondag ochtend om 10:00 uur houden wij een samenkomst waarin jong en oud elkaar ontmoeten en God centraal staat. In deze dienst mag je jezelf zijn en God de eer geven op jouw manier. Tijdens de dienst is er een tijd van lofprijs en aanbidding ondersteund door een band. We hebben verschillende sprekers die het woord van God brengen.Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,


en Ik zal u rust geven.

Mattheüs 11:28


Evangelische Gemeente Immanuël - Emmen


Iedere zondagmiddag dienst
om 15.00 uur in cultureel centrum "De Marke"
Statenweg 107 Emmen (Dr)
(woonwijk Angelslo)


Website: http://www.egi-emmen.nl

U bent van harte welkom in onze diensten


Er wordt veel aandacht besteed aan de jonge kinderen zowel in de dienst als op de zondagsschool. Na de dienst is ruimte voor een gesprek onder een genot van koffie, thee en limonade.


U en jij zijn van harte welkom !!
 http://www.evangelisch-emmen.nl


Start. Zaalverhuur. Catering. Dienstverlening. Senioren. .Bestuur en Beheer.. Jubileum. Historie De Marke. Adres. Historie Angelslo. www.mccdemarke.nl

ParkinsonNet: zorgverleners gespecialiseerd in parkinson!

Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de
ParkinsonNet Zorgzoeker voor de specialisten bij jou in de buurt!


ANBO is een onafhankelijke vereniging

ANBO is een onafhankelijke vereniging met een groot aantal leden. waarbinnen veel mensen actief zijn. Bij ons vindt U nieuwe contacten en uitdagende activiteiten. De stem van alle leden, actief en niet-actief, worden gehoord.vereniging bestaat bij de gratie van de leden.

ANBO wil de belangenbehartiger zijn voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland.zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid. ANBO draagt bij aan sociale veranderingen en biedt toegevoegde waarde aan het leven van haar (potentiële) leden door het bieden van individuele en collectieve belangenbehartiging, betrouwbare en deskundige informatie, diensten, ledenvoordelen en services.ANBO gelooft in een maatschappij, waarin een ieder blijvend, volwaardig kan participeren en waarin een ieders waarde en kwaliteiten blijvend worden erkend en benut. Waarden geven aan wat we als ANBO belangrijk vinden in het omgaan met elkaar en met onze relaties, zowel binnen als buiten de vereniging.

ANBO Afdeling Emmen zie website: http://www.anbo.nl/afdelingen/emmen

Beter Thuis Wonen Thuiszorg

Als thuiszorgorganisatie helpen wij u graag met het vinden van de zorg die bij u past!

OP maat, persoonlijk en betrouwbaar.

Beter thuis wonen thuiszorg zorgt voor een nieuwe aanpak in de zorg.

Heeft u zorg of advies nodig? Bel dan met de Eerste Verantwoordelijke Verpleegkundige van Emmen.

Ina Piek: 0591-372316  of kom langs in De Marke.

www.beter-thuis-wonen.nl

Statenweg 107,

Emmen.


Oefentherapie Mensendieck zorgt voor beter bewegen.

* Behandelingen vinden plaats in de praktijk, waarvoor geen toestemming nodig is van de huisarts.

* We geven ook behandelingen aan huis. Bijvoorbeeld na een heupoperatie.

* Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van Parkinson en Chronische pijn.

* De therapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering

* Voor meer informatie T: (0591) 627 107 of mail naar: francis.lohues@solcon.nl of

www.oefentherapieemmen.nl

Met vriendelijke groet,

Francis Lohues
Oefentherapeut Mensendieck


AndersOm Thuisbegeleiding


AndersOm Thuisbegeleiding richt zich op het thuis begeleiden van mensen die vaak als gevolg van een opeenstapeling van problemen de grip op hun leven kwijt zijn. AndersOm Thuisbegeleiding biedt begeleiding op verschillende terreinen zoals;

opvoedingsondersteuning, problemen bij acceptatie van handicap/ziekte, Integratie, verslavingsproblematiek, psychiatrisch ziektebeeld, verstandelijke beperking, sociale redzaamheid, financiële problematiek, huiselijk geweld en werkloosheid.


Door praktische begeleiding op diverse gebieden werken we samen toe naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit kan variëren van opvoedingsondersteuning tot begeleiding bij het  structureren en organiseren van de dagindeling, huishouding en / of administratie.


Wilt u meer informatie over AndersOm Thuisbegeleiding, of heeft u hulp nodig bij het aanvragen

van een indicatie dan kunt u contact met ons opnemen:

Telefoonnummer: 0592-715390

E-mail: info@andersomthuisbegeleiding.nl


Voor activiteiten in de Marke >>